L’estètica dental és el conjunt de tractaments orientats al disseny del somriure.

L’estètica tendeix a ser cada cop més present a la societat, obrint tot un món nou de tractaments destinats a millorar el somriure del pacient i sent, alhora, el més mínimanent invasiu possible.

El tractament amb més demanda és el blanquejament dental, capaç de donar lluminositat a aquelles dents que hagin pogut patir de tincions per tabac, cafè, etc, o aquelles que hagin adquirit una coloració groguenca per envelliment.

El nostre equip et guiarà per recomanar-te la millor opció en el teu cas, poguent escollir entre la modalitat clínica o domiciliària.

Un altre tractament estètic serien les carilles dentals, de ceràmica o resina, amb les quals aconseguirem donar a les teves dents el color i la forma desitjada, sense gairebé haver de tocar el teu esmalt natural. També permeten corregir petites malposicions dentals sense haver de passar per un tractament d’ortodòncia.

Abans de començar, et mostrarem un estudi del teu cas individual perquè vegis el resultat final.

Carilles de porcelana

estetica dental composite

Carilles de composite

Una altra opció, serien les reconstruccions estètiques, per aquells petits defectes de fractures, forma i/o el color d’alguna dent, que no precissen de tractaments protèsics. Són realitzats en una sola visita, amb compòsits estètics, per aconseguir la màxima naturalitat.