En determinades ocasions, la cirurgia oral és necessària per aconseguir els objectius del tractament.

La cirurgia maxil·lofacial és la especialitat que inclou diversos tractaments com extraccions de cordals (queixals del seny) arrels, extirpació de quistos, gingivectomia (remodelació de la geniva), apicectomia, fenestració, elevació de sinus i implantologia.

Per això disposem d’un equip altament qualificat i amb gran experiència per dur a terme tots els tractaments dins d’aquesta especialitat.